2D Ny opgave

Du vil evt blive spurgt om du vil forsætte det arbejde du var i gang med i går:

Tryk <Ja> for at fortsætte med de samme indstillinger som du brugte i går, eller tryk <Nej> for at vælge en anden type arbejde:Der kan vælges mellem følgende type arbejder:

Lige: – f.eks til plane flader.

Etfald: – f.eks til kloakarbejder.

Tofald: – f.eks til en vejkasse.

Grøft: – -gravning af grøft på langs

Profil:

Kanal:

Vold: – f.eks til at opbygge en jordvold

Skovldefineret: – f.eks hvis du skal forlænge en skråning.

Trench with offset: – f.eks gravning af grøft langs vej.

 

Her har vi valgt 2 fald, som der gennemgås kort her, tryk på <Næste> når du har valgt type arbejde

.