3D GPS DigPilot

Med vores opgraderingskit kan du benytte DigPilot til fuld 3D visning med GPS/GNSS integration.

Se en lille video med 3D GPS fra DigPilot her, tryk på billedet

Unik linjemodel.

DigPilot kan håndtere komplicerede terrænmodeller og punkt- og linjefiler med mange lag.

Der kan vælges referencelinjer og laves højdejusteringer, samt fastlåses fladekanter. Endvidere giver den unikke dokumentationsfunktion mulighed for at gemme højdepunkter. Med DigPilot Office kan projektlederen hjemme på kontoret kvalitetssikre og f.eks. udregne udgravede mængder.

DigPilot GPS/GNSS

DigPilot`s nyudviklede GNSS har en af markedets bedste reaktionstider og sikrer derved altid at du hurtigt kan få reference til dit fikspunkt.

De indbyggede radio- og internetmodem gør, at maskinstyringen altid er online. Synkronisering med tilhørende DigPilot Office muliggør konstant opdatering af sidste nye projekt i computerens hukommelse. Avanceret overvågning og backup-funktioner af maskinens data giver desuden høj sikkerhed ved eventuelle nedbrud.

Lav dine egne projekter

Med DigPilot 3D kan projektlederen uploade projekter direkte til gravemaskinen, hvorefter maskinføreren kan se ændringer eller tilføjelser. For at spare data, kan projekterne også overføres ved hjælp af USB-nøgle. Ligeledes kan 3D projekter kodes direkte ind i maskinen på byggepladsen. Mulighederne er mange.

Tekniske data

DigPilot 3D GPS håndter mange forskellige former for data, men nok det mest anvendte format, XML formatet finder mere og mere anvendelse, også i øvrige maskinstyrings systemer. DigPilot 3D GPS kan anvende baggrunds-filer f.eks DXF med opdeling i lag så maskinføreren kan til-/fravælge hvad han vil have vist på skærmen.

Tillige er der unikke dokumentations metoder som ikke ses andre steder.

Vidste De at:

  • DigPilot 3D maskinstyring er på nettet hele tiden
  • DigPilot 3D sikrer maskindata med dato-tids-stempel hver dag maskinføreren starter op og logger på: Hvis dataene på maskinen mistes, eller en maskinfører er uheldig at ødelægge kalibrering eller opsætning til maskinen, så “husker” DigPiloten maskindata og kan hurtigt hente dataene tilbage— maskinen kommer hurtigt i drift igen.
  • Det tager typisk to dage for en mand at montere DigPilot 3D på en gravemaskine, -kalibrering af maskinen og kontrollere koordinaterne.
  • At maskinen graver 30 % hurtigere og helt rigtig første gang, er en vigtigt pointe. Maskinen vil sagt på en anden måde bruge 30 % mindre diesel for samme arbejdsopgave.

.