Ny opgave

I DigPilot 2D kan du vælge mellem mange forskellige typer opgaver, det er kun fantasien der sætter grænser for hvad man kan bruge opgaverne til. Du vil hele tiden blive guidet til den enkelte opgave, og være sikker på at alle indstillinger er udført inden gravearbejdet opstartes:

-se illustrationer herunder:

  • Et plan (Lige) er en horisontal flade uden hældning i nogen retning.
  • Et envejsfald (Etfald) er en flade, der kun hælder i én bestemt retning.
  • Et tovejsfald er en flade, der hælder både i længde-retningen og i bredden.
  • En grøft er et envejsfald, med angivelse af anlæg på siderne.
  • En profil består af to vandrette flader i forskellige højder med et envejsfald i mellem.
  • En kanal består af tre vandrette flader med envejsfald imellem.
  • En dæmning består af tre flader med envejsfald imellem.
  • Skovldefineret fald bruges til at angive et envejsfald ved hjælp af skovlspidsen.
  • Kanal gravning  fra siden (trench with offset) bruges til f.eks. at oprense, eller grave en ny kanal / rende fra siden, f.eks. langs en vej. (Må ikke forveksles med kanal gravning)

 

 

.