Baggrundsmodel

Hent den plan (tegning) som du vil lægge “over” din oprindelige tegning (XML). Gå tilbage til din graveskærm og vælg <Layer>

Herinde kan du tænde og slukke lag alt efter hvad du vil se.

 

.